Resource icon

WP Plugin All-in-One WP Migration Unlimited Extension Nulled - Tất Cả Tiện Ích Sao Lưu Plugin WordPress 2.46

No permission to download
X
All-in-One WP Migration Unlimited Extension là một công cụ tuyệt vời để di chuyển các trang WP. Nó hoạt động hoàn hảo với tất cả các loại trang WP - nền tảng lưu trữ, plugin, chủ đề, điều đó không thành vấn đề. Việc tải xuống các nền tảng mới được thực hiện theo lô để tránh các hạn chế tải xuống trên một số máy chủ. Quá trình này rất đơn giản. Sau khi cài đặt và kích hoạt plugin, bạn cần chọn All-inOne WP Migration trong thanh bên và nhấp vào "Export". Tiếp theo, bạn cần chọn "Export to" - xuất thành tệp (tải tệp xuống) hoặc xuất bằng một trong các dịch vụ plug-in sau.

rSq5Ni1.png


  • Xóa giới hạn tải lên
  • Sử dụng trên bất kỳ số lượng trang web nào bạn sở hữu
  • Khôi phục bản sao lưu từ máy chủ
  • Lệnh WP CLI
  • Hỗ trợ cao cấp
Tác giả
Phạm Văn Hoài
Downloads
4
Lượt xem
495
First release
Last update
Bình chọn
0.00 star(s) 0 ratings

More resources from Phạm Văn Hoài