Share Real Estate Custom Script Nulled - Code Website Bất Động Sản

X

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2020
20/3/19
601
37
28
87Axuc0.jpg


Real Estate Custom Script - là tập lệnh cổng thông tin bất động sản dựa trên cấu trúc PHP tùy chỉnh, được thiết kế đặc biệt để dễ dàng tùy chỉnh và sử dụng. Kịch bản này được thiết kế cho người dùng cụ thể của bất động sản. Nó bao gồm toàn bộ phần được yêu cầu khi tạo một trang web bất động sản mới. Tập lệnh tùy chỉnh bất động sản có các tính năng như thêm các đại lý bất động sản Thêm càng nhiều tham số và hàm vào các thuộc tính cần thiết. Kịch bản có một bảng điều khiển người dùng tuyệt vời. Bạn có thể tạo một nhóm người dùng và gán người dùng cho nhóm người dùng này và những người dùng này sẽ thực hiện một số công việc.


Demo:


Download Real Estate Custom Script V2.1 Nulled:
Link 1:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Link 2:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.
 
8/8/21
1
0
1
87Axuc0.jpg

Demo:


Download Real Estate Custom Script V2.1 Nulled:
Link 1:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.

Link 2:
Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.
Không Download được Ad ơi