Resource icon

WP Content Copy Protection & No Right Click (PRO) - Plugin WordPress Chặn Copy Bài Viết 11.0

No permission to download
X

Phạm Văn Hoài

Thành viên BQT
Vip 2
Administrator
Người Điều Hành
Premium
Người Điều Hành Cấp Cao
Thành Viên VIP
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
VuiIT 2020
20/3/19
601
37
28
Phạm Văn Hoài submitted a new resource:

Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.
- Bảo vệ nội dung của bạn khỏi bị chọn và sao chép. Không ai có thể nhấp chuột phải vào hình ảnh

P7XiQbv.png


Bảo vệ nội dung của bạn khỏi bị chọn và sao chép.
Không ai có thể nhấp chuột phải vào hình ảnh từ trang web của bạn nếu bạn không muốn.
(* MỚI) Có toàn quyền kiểm soát Nhấp chuột phải hoặc menu ngữ cảnh.
Hiển thị thông báo cảnh báo, khi người dùng nhấp chuột phải vào hình ảnh, hộp văn bản, liên kết, văn bản thuần túy, v.v.
Tắt các phím CTRL + A, CTRL + C, CTRL + X, CTRL + S hoặc CTRL + V hoặc CTRL + U.
(* MỚI) Làm mờ hình ảnh của bạn một cách nhanh...

Bạn không có quyền xem liên kết Đăng nhập hoặc Đăng ký.